สารจาก ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูต

เรียน ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรียน ชาวไทยทุกท่าน

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา กระผมขอต้อนรับทุกท่านในฐานะแขกของสถานเอกอัครราชทูต

ประจำกรุงเทพ ด้วยความยินดี

ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมากว่า 150 ปี ในประวัติศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งขยายไปยังทุกภาคส่วน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประเทศเยอรมนีสำหรับประเทศไทยและคนไทยนั้น คือ พันธมิตรที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ และเป็นมิตรที่เอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งกระผมเองก็ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจและการฝึกอบรมวิชาชีพที่เราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและประสบความสำเร็จ; การสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างสดใสและมีความหลากหลาย ทั้งนี้ การพัฒนายังสามารถขยายต่อไปได้อีกมาก การเมืองไทยขณะนี้จัดอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่าน แต่กระผมมั่นใจว่าความขัดแย้งในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงและประเทศไทยจะสามารถกลับสู่ประชาธิปไตยและความมั่นคงได้อีกครั้ง เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยบนเส้นทางนี้

อีกเรื่องที่สำคัญสำหรับกระผม คือ การดูแลชาวเยอรมันในประเทศไทย แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันมาเยือนประเทศไทยประมาณ 700,000 คน และอีกกว่า 30.000 คน อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร สถานทูตเยอรมันมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกงสุลพร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน และมีกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เชื่อถือได้ที่พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ ยินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านด้วยเช่นกัน

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะพบสิ่งที่ค้นหา คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในเว็บไซต์ของเรา หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ และเราพร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านด้วยความยินดี


เพเทอร์ พรือเกล
เอกอัครราชทูต

เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูต

เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูต