ประวัติ เอกอัครราชทูต

นาย เพเทอร์ พรือเกล
เอกอัครราชทูต

เกิดวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1958  ที่เมือง แช็กคิงเงิ่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมรสกับนาง ลูเซีย คอสตันตินิ พรือเกล มีบุตร 2 คน ศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีตระกูลโรแมนส์ ที่มหาวิทยาลัย Konstanz (ผ่านการทดสอบของรัฐวิชาชีพครู และ ปริญญาโท)

ศึกษาที่ École Nationale d’Administration (E.N.A.) ณ กรุงปารีส (1987-89)

 

                                                 * * * * *

ตั้งแต่ สิงหาคม
2015                เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ 

2012-2015       ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
                        กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2009-2012       อัครราชทูต อุปทูต และ หัวหน้าฝ่ายการเมือง 
                        สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
                       
ณ กรุงเทลอาวี­ฟ ประเทศอิสราเอล      

2006-2009       อัครราชทูต  อุปทูต และ หัวหน้าฝ่ายการเมือง
                        สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี                       
                        ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี                   

2002-2006       เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
                       
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเบอร์ลิน                       

2002                รองผู้อำนวยกรมการควบคุมการส่งออกอาวุธ
                       
กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
                        กรุงเบอร์ลิน

2000-2002       ผู้อำนวยการกรมยุโรปภาคพื้นทวีป กระทรวงการต่างประเทศ
                       
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส                    

1997-2000       ที่ปรึกษาด้านงานรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
                        กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี                      
                        ณ กรุงบอนน์ และ กรุงเบอร์ลิน

1995-1997       เลขานุการเอก และที่ปรึกษาด้านการเมือง
                        สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
                        ณ กรุงเบลเกรด

1992-1995       เลขานุการเอก และ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
                        สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
                        ณ กรุงโรม

1991-1992       เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการเมือง
                        รับผิดชอบด้านการถอนกำลังสหภาพโซเวียตออกจากอดีต
                        ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี 
                   

เอกอัครราชทูต เพเทอร์ พรือเกล

เอกอัครราชทูต เพเทอร์ พรือเกล

ตั้งแต่ สิงหาคม ค.ศ. 2015 นาย เพเทอร์ พรือเกล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ

Ambassador Prügel's CV

สารจาก ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูต

อ่านเพิ่มเติม สารจากเอกอัครราชทูต