กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

Pattaya

กงสุลกิติมศักดิ์ ประจำพัทยา

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 10.00 . ถึง 16.00 .

Organization
นายรูดอล์ฟ โฮเฟอร์
Comment


ที่อยู่

179/168 หมู่ 5 ซอย 17ถนนพัทยาเหนือ
นาเกลือ/บางละมุง
เมืองพัทยา 20150  

โทรศัพท์:
+66 (0) 38-422634
โทรสาร:
+66 (0) 38-413574

บริการของกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  • การทำหนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย (Verpflichtungserklärung)
  • การรับรองลายลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องและ การแปลเอกสาร

  • หนังสือรับรองการมีชีวิต บำนาญ ถิ่นพำนัก ใบขับขี่ และอื่นๆ

  • ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ การสมรส การแจ้งการเกิด

  • การแจ้งการใช้นามสกุล การยื่นจดทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นบิดา

  • การแปลเอกสารโดยบริษัทแปลที่ผ่านการรับรองจากศาลในเยอรมัน

  • การให้ความช่วยเหลือด้านการรับรองความถูกต้องของเอกสาร (Legalization)

  • การให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น เช่น กรณีเหตุฉุกเฉิน และ การเสียชีวิต