โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดราชบูรณะ ขยายภาพ วัดราชบูรณะ (© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ) การอนุรักษ์วัดราชบูรณะ โบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเป้าหมายของหนึ่งในโครงการโดยกระทรวงต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2555ในช่วงมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554วัดราชบูรณะถูกน้ำท่วมขังนานหลายสัปดาห์ สร้างความเสียหายให้แก่ลายสลักปูนปั้นโบราณ เพียงไม่กี่วันหลังจากมหาอุทกภัย รัฐบาลเยอรมันจึงได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานของไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของประเทศทั้งสอง  

ศาสตราจารย์ฮันส์ ไลเซิ่นจากมหาวิทยาลัยโคโลญจน์ ขยายภาพ ศาสตราจารย์ฮันส์ ไลเซิ่นจากมหาวิทยาลัยโคโลญจน์ (© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ) ศาสตราจารย์ฮันส์ ไลเซิ่นจากมหาวิทยาลัยโคโลญจน์ซึ่งประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์โบราณสถานนครวัดในกัมพูชา ได้เข้ามาดูแลโครงการอนุรักษ์โบราณสถานในอยุธยาเช่นเดียวกันศาสตราจารย์ไลเซิ่นและทีมงานทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะ พัฒนาวิธีใหม่ล่าสุดเพื่อรักษาและอนุรักษ์ตัวโบราณสถาน โดยมุ่งบูรณะและอนุรักษ์โครงสร้างที่ถูกทำลายและมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต  ผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานสัมมนาและงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกันหลายครั้ง การพัฒนาและการทดสอบแนวทางการบูรณะวัดราชบูรณะโด้ใช้องค์ความรู้จากเยอรมันอันจะเป็นพื้นฐานที่มีประโยชน์ยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญไทยในการอนุรักษ์โบราณสถานในแหล่งอื่นๆ ต่อไป

วัดราชบูรณะ ขยายภาพ (© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 นายเพเทอร์ พรือเกลเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมงานโครงการอนุรักษ์วัดราชบูรณะด้วยตนเองและได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับศาสตราจารย์ไลเซิ่นและ นางสาวเสริมสุข  ประกฤติภูมิ ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีของราชอาณาจักรสยามเป็นเวลา 400 ปี เต็มไปด้วยพระราชวังและวัดวาอารามอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ทำให้อยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Wat Ratchaburana in Ayutthaya

ลิงค์