วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทยเป็นเวลากว่า 400 ปี และด้วยจังหวัดแห่งนี้มีพระราชวังประวัติศาสตร์และวัดอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมาก ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

วัดราชบูรณะ ขยายภาพ วัดราชบูรณะ (© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ )

การอนุรักษ์วัดราชบูรณะเป็นโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเป้าหมายของหนึ่งในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยกระทรวงต่างประเทศเยอมันในประเทศไทยที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 หลังอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ส่งผลให้วัดราชบูรณะจมอยู่ในน้ำนานหลายสัปดาห์และได้สร้างความเสียหายให้กับลายสลักปูนปั้นโบราณเป็นอย่างมาก ศาสตราจารย์ฮันส์ ไลเซิ่นจากมหาวิทยาลัยโคโลญจน์ ขยายภาพ ศาสตราจารย์ฮันส์ ไลเซิ่นจากมหาวิทยาลัยโคโลญจน์ (© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ )

กรมศิลปากรและสำนักงานยูเนสโกในกรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับศาสตราจารย์ฮันส์ ไลเซนและทีมงาน ซึ่งล้วนเป็นอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์จากประเทศเยอรมนี   ดำเนินการบูรณะฟื้นฟูวัดราชบูรณะด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุใหม่ล่าสุดที่พัฒนามาเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับความเสียหายและใกล้สูญหายให้ดำรงอยู่ต่อไป วัดราชบูรณะ ขยายภาพ (© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ)

จากการทำงานของโครงการนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งประเทศเยอรมนีและประเทศไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นบ่อยครั้ง กระบวนการในการพัฒนาและการทดสอบแนวคิดเพื่อการปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะโดยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเยอรมันนี้จะเป็นรากฐานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับผู้เชี่ยวชาญชาวไทยในการอนุรักษ์โบราณสถานในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

วัดราชบูรณะ ขยายภาพ (© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ)

การบูรณะนี้ใช้เวลาห้าปีด้วยงบประมาณ 520,000 ยูโรจากโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยกระทรวงต่างประเทศเยอมันในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นสุดท้ายและพิธีการส่งมอบวัดราชบูรณะ  โดยมีนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม) ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) นายอนันต์ ชูโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร) นายปรีชา ขันธไพรศรี (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยา) นางสาวสุกัญญา เบาเนิด (ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา) ศาสตราจารย์ฮันส์ ไลเซน และนายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมันเข้าร่วมในพิธีส่งมอบครั้งนี้ด้วย

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Wat Ratchaburana in Ayutthaya

Artikel zum Thema