ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า กงสุลและอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

สถาน ทูตฯ มีความยินดีที่ท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และต้องการอำนวยความสะดวกในการเตรียมตัวเดินทางแก่ท่าน ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านควรทราบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

Kalender

สามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ได้แล้ว

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สามารถทำการนัดหมายได้แล้ว ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อการยื่นคำร้องวีซ่าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่ภูเก็ตและเชียงใหม่

Frage- und Ausrufezeichen, (c)  picture-alliance/chromorange

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยครั้ง ในการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่นี่ โดยขอให้ท่านโปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกลงในระบบนัดหมายให้ถูกต้องก่อนส่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า กงสุลและอื่นๆ

Schengenvisum

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ำเชงเกน

Antragsformular Schengenvisum