ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้แทนประจำประเทศไทย

15 .. 2016

บทความแสดงความคิดเห็น เรื่อง 'ข้อเรียกร้องให้มีการอภิปรายการลงประชามติได้อย่างเปิดกว้าง' ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ โพสต์ทูเดย์ ในวันนี้ (15 ..)

บทความนี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยดังต่อไปนี้ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร พร้อมทั้งเอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

https://goo.gl/R1SmZ8