ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ

เนื่องในโอกาสที่ประเทศเยอรมนีได้รับการเลือกเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติซึ่งคณะมนตรีดังกล่าวจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 19 มิถุนายน พ.. 2549 นั้น ดร. แฟรงค์-วอเทอร์ ชไตนไมเออร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนี กล่าวอธิบายในวันนี้ (10.05) ที่กรุงเบอร์ลินว่า

ผมดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ผลการเลือกตั้งออกมาดี และประเทศเยอรมนีได้รับการเลือกเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผมขอแสดงความขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของทุกประเทศที่ได้มอบคะแนนเสียงให้กับเรา


พวกเรามองผลการเลือกตั้งว่าเป็นรับรองท่าทีที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือของเยอรมนีในเวทีการเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน การได้รับการเลือกให้เข้าสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถือเป็นทั้งการให้การสนับสนุนพวกเรา และขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะรับผิดชอบเช่นกัน


ในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งคณะมนตรีนี้ พวกเราขอยืนยันว่าจะสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเป็นที่น่าเชื่อถือและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าที่จะเป็นไปได้ และพวกเราจะร่วมทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ เป็นเครื่องมือที่มีอำนาจในการจัดการเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ


ในฐานะที่เยอรมนีเป็นประธานของคณะมนตรีสหภาพยุโรปในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าเยอรมนีจะมีโอกาสที่จะสนับสนุนนโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปในเวทีคณะมนตรีีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อที่จะทำให้ภาพรวมของยุโรปในเรื่องนี้เข้มแข็งขึ้น

สิทธิมนุษยชน

Junge Menschen aus aller Welt in traditionellen Kostümen mit Landesfahnen