ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลเยอรมัน

Bärbel Kofler ขยายภาพ (© Michael Gottschalk/photothek.net )

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางแบร์เบล คอฟเลอร์ ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลเยอรมัน ให้บริหารงานด้านนโยบายเพื่อสิทธิมนุษยชนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายเพื่อสิทธิมนุษยชนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อีกทั้ง มีหน้าที่ติดตามการพัฒนาทางการเมืองและจัดทำข้อมูลเสนอแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกำหนดนโยบายของเยอรมันในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ประสานงานด้านนโยบายเพื่อสิทธิมนุษยชนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับสถาบันอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยเช่นกัน

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานและนางคอฟเลอร์ ได้ที่นี่:
เว็บไซต์ของผู้บริหารงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเยอรมัน