มูลนิธิทางการเมืองในประเทศไทย

มูลนิธิคอนราด-อเดนาวร์ ประเทศไทย

มูลนิธิคอนราด-อเดนาวร์ (KAS) เป็นมูลนิธิทางการเมืองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดำเนินการโดยแนวทางและหลักการของพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU) โดยโปรแกรมและโครงการของมูลนิธิฯ ในกว่า 100 ประเทศ ก่อให้เกิดผลงานเพื่อความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างประเทศได้

ลิงค์สู่เว็บไซต์ของมูลนิธิคอนราด-อเดนาวร์ ประเทศไทย


มูลนิธิฟรีดริช-เอเบิร์ท

มูลนิธิฟรีดริช-เอเบิร์ท เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรของภาคเอกชน เป็นสถาบันการศึกษาด้านวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อความคิดและค่าพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย เราสนับสนุนพันธมิตรในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ที่มีความมุ่งมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความยุติธรรม ซึ่งในประเทศไทย มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนและการเจรจาระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513

ลิงค์สู่เว็บไซต์ของมูลนิธิฟรีดริช-เอเบิร์ท


มูลนิธิไฮน์ริค-เบิลล์

มูลนิธิไฮน์ริค-เบิลล์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน เป็นมูลนิธิทางการเมืองและเป็นพันธมิตรกับพรรค 90/เขียว ,. มูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานสำหรับโครงการสีเขียวการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปอนาคตทางการเมือง และเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศ มีมูลนิธิของรัฐ 16 แห่ง ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลงานด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค อีกทั้งเป็นมูลนิธิระดับนานาชาติ เนื่องจากมูลนิธิฯ มีสำนักงานอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก

ลิงค์สู่เว็บไซต์ของมูลนิธิไฮน์ริค-เบิลล์


มูลนิธิฮันส์-ไซเดล

ลิงค์สู่เว็บไซต์ของมูลนิธิฮันส์-ไซเดล

มูลนิธิทางการเมืองในประเทศไทย

Erdkugel