ขอต้อนรับสู่เยอรมนี

Insel Rügen - Kalkriffe

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีม่ว่าเพื่อการพักผ่อนท่องเที่ยวพื่อศึกษาต่อสำหรับนักเรียนักศึกษารือศึกษาต่อสายอาชีพ หรือต้องพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนีเป็นเวลานาน รือหากท่านสนใจเรื่องทางารเมืองในประเทศเยอรมนี ่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

"ความจริงเกี่ยวกับเยอรมนี" ใหม่ - ใน 19 ภาษา

ทุกอย่างที่ควรทราบเกี่ยวกับเยอรมนีในวันนี้มีอยู่ใน "ความจริงเกี่ยวกับเยอรมนี" ระบบการเมืองเป็นอย่างไร นโยบายต่างประเทศมีหลักเกณฑ์การทำงานอย่างไร เศรษฐกิจบ่งชี้อะไร มีศิลปะและวัฒนธรรมใดใหม่บ้าง เกี่ยวกับเรื่องนี้และอีกหลายหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจได้ถูกรวบรวมมานำเสนอไว้ในอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ tatsachen-ueber-deutschland.de มีบทความ เบื้องหลัง รูปภาพ แผนภูมิ ภาพยนตร์ และโมดูลอื่นๆ อีกมากมาย - ใน 19 ภาษา นอกจากนี้ ยังมี "ความจริง" ในรูปของ E-Paper ให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยเช่นกัน

Deutschland Magazine - นิตยสาร เยอรมนี

นิตยสาร เยอรมนี นี้จัดพิมพ์ทุก 2 เดือน 11 ภาษาด้วยกัน ประกอบด้วยข้อมูลล่าสุดต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและในยุโรป

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับภาษี

กระทรวงการคลัง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รวบรวมกฎระเบียบที่สำคัญๆ เกี่ยวกับภาษีไว้ในเว็บโซด์นี้