กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับภาษี

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับภาษี

กระทรวงการคลัง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รวบรวมกฎระเบียบที่สำคัญๆ เกี่ยวกับภาษีไว้ในเว็บโซด์นี้

Eurobanknoten

ต้องสำแดงการเสียภาษีหรือไม่?

เงินสดจำนวนตั้งแต่ 10,000 ยูโรหรือมากกว่านี้ากนำผ่านชายแดนหรือนำออกนอกประเทศในเครือ

สหภาพยุโรป ้องสำแดงการเสียภาษีตามกฎสหภาพยุโรป ที่ประกาศใหม่

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับภาษี

Spürhund des Zolls bei der Arbeit