กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับภาษี

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับภาษี

กระทรวงการคลัง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รวบรวมกฎระเบียบที่สำคัญๆ เกี่ยวกับภาษีไว้ในเว็บโซด์นี้

Eurobanknoten

ต้องสำแดงการเสียภาษีหรือไม่?

เงินสดจำนวนตั้งแต่ 10,000 ยูโรหรือมากกว่านี้ากนำผ่านชายแดนหรือนำออกนอกประเทศในเครือ

สหภาพยุโรป ้องสำแดงการเสียภาษีตามกฎสหภาพยุโรป ที่ประกาศใหม่

Reisehinweise

Tightened aviation security at European airports

The Federal Ministry of the Interior points out that, as of Monday, 6 November 2006, passengers may only take a limited amount of liquids in their hand luggage and through checkpoints. The European Union has adopted new security regulations in response to the foiled London attacks of 10 August 2006, when liquid explosives were used to attempt an attack against civil aviation.

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับภาษี

Spürhund des Zolls bei der Arbeit