เศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์เศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย

เยอรมนีและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้นและรุ่งเรืองมายาวนาน ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนับย้อนไปถึง “สนธิสัญญาพระราชไมตรี การค้าขายและการเดินเรือ” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1862 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อ 150 ปีก่อน ปัจจุบัน ความสัมพันธ์นี้ปรากฏในรูปความสำเร็จของบริษัทเยอรมันกว่า 500 แห่งในประเทศไทย

บริษัทเยอรมันในประเทศไทยได้รับความเชื่อถืออย่างสูง บริษัทเหล่านี้ไม่ได้เพียงเป็นตรารับรองคุณภาพ “Made in Germany” แต่ยังเป็นเป็นตัวแทนของนวัตกรรม คุณภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงบริษัทเยอรมันทีเป็น “ผู้เล่นระดับโลก” เท่านั้นที่เข้ามาตัวเเทนประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับสี่ของโลก เท่านั้น แต่ยังพรั่งพร้อมด้วยบริษัทขนาดกลางชั้นนำระดับโลกมากมายที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจเยอรมัน

โฮมเพจของฝ่ายเศรษฐกิจนำเสนอรายงานล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมและการเยือนประเทศไทยของบุคคลสำคัญจากเยอรมัน รวมไปถึงภาพรวมเกี่ยวกับหน้าที่ของเรา รวมทั้ง บทความและลิงค์ต่างๆ

Wirtschaftsabteilung

ฝ่ายเศรษฐกิจ

ในเว็ปไซต์ของฝ่ายเศรษฐกิจ ท่านสามารถอ่านรายงานล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมและการเยี่ยมเยียน ภาพรวมการทำงานของเรา รวมทั้งข้อมูลและลิงค์ที่สำคัญอีกมากมาย

Verkehr in BANGKOK

ฐานเศรษฐกิจประเทศเยอรมนี

เศรษฐกิจของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงมาหลายปี แม้ว่าจะประสบวิกฤติทางการเงิน (2540) วิกฤตอุทกภัย (2554) และความไม่สงบทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมา ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานเศรษฐกิจในประเทศไทย ได้ดังนี้

Frankfurter Buchmesse

เยอรมนี ฐานเศรษฐกิจ

ที่ตั้งของเยอรมนีอยู่ใจกลางของยุโรป ช่วยทำให้นักลงทุนและผู้มาเยือนงานแสดงสินค้าจากต่างชาติสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปได้ทั้งหมด อย่าพลาดที่จะใช้ศักยภาพนี้!

Siemens Thailand

ความร่วมมือเยอรมัน-ไทยในด้านอื่น

ประเด็นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน การปกป้องสภาพภูมิอากาศและการวิจัย ซึ่งล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างประเทศไทย ภาคเอกชนเยอรมัน องค์กรที่ทำงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเช่น GIZ และองค์กรอื่นๆ ต่างมีบทบาทสำคัญ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเยอรมันระดับสูง (รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม) เป็นที่ต้องการอย่างมากและประสบความสำเร็จอย่างสูง

หอการค้าเยอรมัน-ไทย

องค์กรส่งเสริมการค้าเเละการลงทุน

Germany Trade and Invest

www.gtai.de

องค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (giz)

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

www.giz.de

German-Thai Dual Excellence Education

มาเริ่มต้นอาชีพที่ประสบความสำเร็จในขณะที่ศึกษาอยู่ คุณจะ ได้รู้จักตัวตนที่่แท้จริงของตัวเอง และมุมมองในการเลือกงานอย่างยอดเยี่ยม