เศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์เศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย

เยอรมนีและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้นและรุ่งเรืองมายาวนาน ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนับย้อนไปถึง “สนธิสัญญาพระราชไมตรี การค้าขายและการเดินเรือ” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1862 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อ 150 ปีก่อน ปัจจุบัน ความสัมพันธ์นี้ปรากฏในรูปความสำเร็จของบริษัทเยอรมันกว่า 500 แห่งในประเทศไทย

บริษัทเยอรมันในประเทศไทยได้รับความเชื่อถืออย่างสูง บริษัทเหล่านี้ไม่ได้เพียงเป็นตรารับรองคุณภาพ “Made in Germany” แต่ยังเป็นเป็นตัวแทนของนวัตกรรม คุณภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงบริษัทเยอรมันทีเป็น “ผู้เล่นระดับโลก” เท่านั้นที่เข้ามาตัวเเทนประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับสี่ของโลก เท่านั้น แต่ยังพรั่งพร้อมด้วยบริษัทขนาดกลางชั้นนำระดับโลกมากมายที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจเยอรมัน

โฮมเพจของฝ่ายเศรษฐกิจนำเสนอรายงานล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมและการเยือนประเทศไทยของบุคคลสำคัญจากเยอรมัน รวมไปถึงภาพรวมเกี่ยวกับหน้าที่ของเรา รวมทั้ง บทความและลิงค์ต่างๆ

Wirtschaftsabteilung

ฝ่ายเศรษฐกิจ

ในเว็ปไซต์ของฝ่ายเศรษฐกิจ ท่านสามารถอ่านรายงานล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมและการเยี่ยมเยียน ภาพรวมการทำงานของเรา รวมทั้งข้อมูลและลิงค์ที่สำคัญอีกมากมาย

Verkehr in BANGKOK

ฐานเศรษฐกิจประเทศเยอรมนี

เศรษฐกิจของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงมาหลายปี แม้ว่าจะประสบวิกฤติทางการเงิน (2540) วิกฤตอุทกภัย (2554) และความไม่สงบทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมา ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานเศรษฐกิจในประเทศไทย ได้ดังนี้

Frankfurter Buchmesse

เยอรมนี ฐานเศรษฐกิจ

ที่ตั้งของเยอรมนีอยู่ใจกลางของยุโรป ช่วยทำให้นักลงทุนและผู้มาเยือนงานแสดงสินค้าจากต่างชาติสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปได้ทั้งหมด อย่าพลาดที่จะใช้ศักยภาพนี้!

หอการค้าเยอรมัน-ไทย

องค์กรส่งเสริมการค้าเเละการลงทุน

Germany Trade and Invest

www.gtai.de

องค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (giz)

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

www.giz.de

German-Thai Dual Excellence Education

มาเริ่มต้นอาชีพที่ประสบความสำเร็จในขณะที่ศึกษาอยู่ คุณจะ ได้รู้จักตัวตนที่่แท้จริงของตัวเอง และมุมมองในการเลือกงานอย่างยอดเยี่ยม  

สหราชอาณาจักรและเยอรมนี ผนึกกำลังสนับสนุนอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศและทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

12 กรกฏาคม 2559 -  กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) ร่วมกับกระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหราชอาณาจักร (DECC) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)จัดพิธีเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น (RAC NAMA) เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น