ฝ่ายเศรษฐกิจ

Wirtschaftsabteilung

ฝ่ายเศรษฐกิจ แนะนำตัว

หน้าที่หลักสำคัญของฝ่ายเศรษฐกิจประจำสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน คือ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย เป็นจุดติดต่อแรกสำหรับบริษัทเยอรมัน สังเกตการณ์และรายงานแนวโน้มการพัฒนาในประเทศไทย และการทำงานร่วมกับหอการค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น gtai และ GIZ