ฝ่ายเศรษฐกิจ แนะนำตัว

Wirtschaftsabteilung ขยายภาพ (© Deutsche Botschaft Bangkok) หน้าที่หลักสำคัญของฝ่ายเศรษฐกิจประจำสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน คือ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย เป็นจุดติดต่อแรกสำหรับบริษัทเยอรมัน สังเกตการณ์และรายงานแนวโน้มการพัฒนาในประเทศไทย และการทำงานร่วมกับหอการค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น gtai และGIZ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจไทย หน่วยงานราชการต่างๆ และรัฐบาลไทย

ในส่วนของการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำงานร่วมกับหอการค้าต่างประเทศ (AHK), หอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC), Germany Trade & Invest (gtai หรือองค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนของเยอรมัน) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ทั้งสี่สถาบันนี้ ร่วมกันจัดทำจดหมายข่าว „Wirtschaft in Thailand“ (เศรษฐกิจในประเทศไทย) และจัดทำรายงานข่าวสารล่าสุด

ฝ่ายเศรษฐกิจมีหน้าที่เตรียมและรับรองการมาเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจจากเยอรมนี และเป็นผู้จัดทำโครงการต่างๆ (“เสวนาเศรษฐกิจ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต” “กลุ่มทำงานสิ่งแวดล้อม” “การสนทนาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจต่างประเทศ”) และเป็นตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเข้าร่วมการประชุมเฉพาะด้านและการสัมมนาต่างๆ รวมทั้งดูแลคณะเยอรมันที่ร่วมในการจัดงานแสดงต่างๆ ในประเทศไทย การตอบคำถามของประชาชน และเป็นจุดติดต่อแรกของนักลงทุนไทยและเยอรมัน


ยาน แชร์
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ผู้ตอบประเด็นนโยบาย

ประวัติ [pdf, 165.96k]


ดร. คริสทีเน่ ฟัลเค่น โกรเสอร์

การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ กรณีพิเศษ การคมนาคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

อักเซล วิลด์เนอร์
นโยบายเกษตร อาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรชีวภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร สุขอนามัยพืชและสัตว์
การส่งเสริมการส่งออกด้านการเกษตร

คารล์-ไฮนริช อาดัม
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขนาดเล็ก การให้ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา

ผกาวัลย์ รัตนพันธ์ไพโรจน์
ที่ปรึกษา ประสานงานหน่วยงานราชการ

รุจิภาส พรคุณธรรม
อาหารและการเกษตร

เอเม
  งเคนโยฮนน์
เลขานุการ


ท่านสามารถอ่านข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆ ของแผนกเศรษฐกิจได้ที่ Facebook

แบบฟอร์มติดต่อ