ฐานเศรษฐกิจประเทศเยอรมนี

เศรษฐกิจของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงมาหลายปี แม้ว่าจะประสบวิกฤติทางการเงิน (2540) วิกฤตอุทกภัย (2554) และความไม่สงบทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมา ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานเศรษฐกิจประเทศไทย ได้ดังนี้

สถาบันเศรษฐกิจเยอรมันในประเทศไทย

ระบบส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเยอรมนีขับเคลื่อนโดยรัฐและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน สำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ หอการค้าต่างประเทศ องค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุน GTAI – Germany Trade and Invest mbH เป็นสามเสาหลักขององค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเยอรมัน ทั้งสามสถาบันนี้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

Links

ท่านสามารถอ่านลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ และแหล่งที่ปรึกษาที่น่าสนใจสำหรับแนวทางธุรกิจของท่านในประเทศไทยได้ ดังนี้

ฐานเศรษฐกิจประเทศเยอรมนี