สถาบันเศรษฐกิจเยอรมันในประเทศไทย

หอการค้าไทยเยอรมัน

องค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนของเยอรมัน (gtai)

ความร่วมมือสำคัญ โดยเฉพาะด้านภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน คือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

สถาบันเศรษฐกิจเยอรมันในประเทศไทย