ความร่วมมือเยอรมัน-ไทยในด้านอื่น

ประเด็นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน การปกป้องสภาพภูมิอากาศและการวิจัย ซึ่งล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างประเทศไทย ภาคเอกชนเยอรมัน องค์กรที่รับผิดชอบความร่วมมือระหว่างประเทศเช่น GIZ และองค์กรอื่นๆ ต่างมีบทบาทสำคัญในด้านเหล่านี้ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเยอรมันระดับสูง (รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม) เป็นที่ต้องการอย่างมากและประสบความสำเร็จอย่างสูง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

หลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบต่อนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ รัฐบาลไทยจึงประกาศให้การป้องกันอุทกภัยระยะยาวเป็นเป้าหมายหลักของประเทศ ดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554

ร่วมมือปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โครงการความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศ โดยรัฐบาลเยอรมันได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่โครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศกำลังพัฒนาเช่นประเทศไทย มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554

Energievorsorung

ความร่วมมือด้านการผลิตพลังงานเพื่ออนาคต

พลังงานฟอสซิล เช่น ก๊าซและถ่านหินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด อีกทั้งยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ทำลายสภาพภูมิอากาศ ประเทศเยอรมนีและประเทศไทยต่างตระหนักถึงภัยคุกคามนี้ จึงมุ่งมั่นในการสร้างพลังงานหมุนเวียนเพื่อรับประกันพลังงานสำรองในอนาคต

Forschung und Entwicklung

การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตร่วมกัน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ขาไม่ได้ในความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างเยอรมัน-ไทย การแลกเปลี่ยนสินค้าทำให้เกิดความท้าทายใหม่อยู่ตลอดเวลาและจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่

ความร่วมมือเยอรมัน-ไทยในด้านอื่น

Siemens Thailand