การทำงาน การฝึกวิชาชีพ การศึกษาและวิจัยในประเทศเยอรมนี

Make it in Germany ขยายภาพ (© BMWi/colourbox.de) ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่เปิดรับผู้อพยพจากทั่วโลกและมีความสนใจในการอพยพเข้าของแรงงานที่มีทักษะ นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก

"ทำสิ่งนี้ในประเทศเยอรมนี" เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นทางการสำหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้

การสะสมลิงค์และข้อมูลมีไว้เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายและอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นในประเทศเยอรมนี ท่านจะพบข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับระเบียบในการขอวีซ่าและการอนุญาตทำงาน การยอมรับวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ และอาชีพที่เป็นที่ต้องการที่สุด ไปจนถึงเคล็ดลับการปฏิบัติสำหรับการขอพำนักในประเทศเยอรมนี www.make-it-in-Germany.com

Humboldt Universität

รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศเยอรมนี

การศึกษาในประเทศเยอรมนี คือ จุดเริ่มต้นของทุกคำถามเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยและอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี ซึ่งได้จัดทำเป็นแปดภาษา

Training - Made in Germany

iMOVE - Training made in Germany

iMOVE คือหนึ่งในความคิดริเริ่มของกระทรวงศึกษาและวิจัยเพื่อระบบอาชีวศึกษาและการศึกษาสายอาชีพเพื่อศึกษาต่อในระดับสากล  iMOVE เป็นองค์กรเยอรมันที่ให้บริการครอบคลุมหลายด้าน ช่วยในการพัฒนาและเข้าถึงตลาดต่างประเทศ และช่วยการทำงานของสถาบันวิจัยแห่งชาติในเรื่องระบบอาชีวศึกษา ด้วย iMOVE เป็นเวทีเครือข่ายที่จัดตั้งมาแล้วยาวนาน จึงอำนวยความสะดวกในด้านรายชื่อผู้ส่งออกด้านการศึกษาของเยอรมันกับคู่ค้าและลูกค้าทั่วโลก

Research in Germany

การวิจัยในประเทศเยอรมนี

การวิจัยของเยอรมันในประเทศเยอรมนีเปิดโอกาสให้มากมายกับ: การประกอบวิชาชีพด้านการวิจัยทางวิชาการในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย หรือในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม เว็บไซต์ของ "การวิจัยในประเทศเยอรมนี - ดินแดนแห่งความคิด" ด้วยข้อมูลที่กว้างขวางจะช่วยให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์การวิจัยของเยอรมันได้เป็นอย่างดี

การทำงาน การฝึกวิชาชีพ การศึกษาและวิจัยในประเทศเยอรมนี

Goethe-Institut München, Eingang

สมาคมวัฒนธรรมเยอรมันในต่างประเทศ

DKI - Deutsche Kultur International

เป็นเวทีร่วมขององค์กรต่างๆี่ทำหน้าที่ส่งเสริมนโยบายวัฒนธรรมของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีในต่างประเทศ

คอร์สเยอรมันออนไลน์ ฟรีและอินเตอร์แอคทีฟ ที่ Deutsche Welle

อยากเรียนภาษาเยอรมันด้วยวิธีสะดวกและรวดเร็ว

ทดลองเรียนภาษาออนไลน์กับ Deutsche Welle ฟรี แบบอินเตอร์แอคทีฟได้ทันที!

Deutschkurse