เรียนภาษาเยอรมัน

ฉันจะเจอกับอะไรบ้างที่เยอรมนี ชีวิตที่นั่นเป็นอย่างไร

คุณจะพบความเปลี่ยนแปลงมากมาย ต้องลาจากเพื่อนและครอบครัว พบเจอวัฒนธรรมใหม่ๆ และภาษาเยอรมันก็จะสร้างความปวดหัวให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานได้มากทีเดียว นอกจากเรื่องภาษาแล้ว สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเยอรมนีอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะต้องเข้าไปรวมกลุ่มกับสังคมใหม่ อยู่กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆให้ได้ ดังนั้น
สถาบันเกอเธ่ประเทศไทยจึงให้สนับสนุนกระบวนการการย้ายถิ่นฐานดังกล่าวตั้งแต่ผู้ย้ายถิ่นฐานยังอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดโดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษารายบุคคล
ขึ้นที่กรุงเทพฯ

ผู้ให้คำปรึกษาของเราเป็นคนไทยที่มรประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีเป็นอย่างดี และยินดีตอบทุกคำถามทั้งคำถามส่วนตัวและคำถามเกี่ยวกับครอบครัว

คุณสามารถโทรมานัดเวลาเพื่อขอคำปรึกษาได้ที่หมายเลข 02 108 8200
นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล:

bangkok%27%goethe%27%org,wegnachdeutschland

ให้บริการกับทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย The European Fund for the Integration of non-EU immigrants (EIF)

สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
สถาบันด้านวัฒนธรรมเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ

18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1
กรุงเทพมหานคร 10120
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 1088200

bangkok%27%goethe%27%org,wegnachdeutschland
www.goethe.de/thailand