150 ความสัมพันธ์ทางการทูต

Wat Mahathat Tempel in Sukhothai Historical Tempel

150 ความสัมพันธ์ทางการทูต

สนธิสัญญาไมตรี การค้าและการเดินเรือ

150 ความสัมพันธ์ทางการทูต

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเยอรมนีและประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 150 ปีก่อน หลังจากที่สยามและพ่อค้าวาณิชชาวเยอรมันมีความสัมพันธ์ทางการค้ามายาวนาน อันนำไปสู่สนธิสัญญาการค้าระหว่างสยามและเมืองวาณิชฮานเซ่ออันประกอบด้วยฮัมบวร์ก เบรเมน และลูเบค ในปี พ.ศ. 2401 จนกระทั่ง กราฟฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก หัวหน้าคณะผู้แทนการค้าแห่งปรัสเซียเดินทางสู่เอเชียตะวันออกได้ลงนามใน “สนธิสัญญาไมตรี การค้าและการเดินเรือ” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2405

Tuk Tuk Fahrer

ความร่วมมือในปัจจุบัน

150 ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย นับแต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตอันสดใสในปีค.ศ.1861 เยอรมนีและพันธมิตรได้ร่วมพัฒนาโครงการความร่วมมือมากมายในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของประเทศเราทั้งสองยิ่งทวีความแน่นแฟ้นและขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นกว่าในยุคใด พบกับรายละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมสำคัญและโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันดีเด่นได้ในหน้าต่อไป