อัพเดทข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำกรุงเทพฯ ด้วย RSS Feeds

RSS (Really Simple Syndication) คือ บริการอิสระบนเว็บไซต์ภาษา XML ใช้สำหรับดึงข่าวสารจากเว็บต่างๆ มาแสดงบนหน้าเว็บเพจ เป็นการพัฒนาระบบเพื่อให้ท่านสามารถรับข่าวสารและข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เพียงท่านมี RSS-Reader ท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกบริการนี้ได้ฟรี โดยท่านจะได้รับข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีหัวข้อใหม่ในเว็บไซต์ของเราตามหัวข้อที่ท่านได้เลือกไว้ ถึงแม้ท่านจะไม่ได้เปิดดูเว็บไซต์ของเราก็ตาม ทั้งนี้ การรับข่าวสารขึ้นอยู่กับ Reader ที่ท่านเลือกและการตั้งค่าส่วนบุคคลของท่าน

ฉันจะสมัครเป็นสมาชิกบริการ RSS-Newsfeeds ได้อย่างไร

ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก Rss-Newsfeed ได้โดยการคัดลอกลิงค์และเติมลงใน RSS-Reader ของท่าน

ข้อมูลล่าสุดของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำกรุงเทพฯ

งานกิจกรรม

RSS Feeds

RSS