เส้นทางสู่ประเทศเยอรมนี

24 เม.ย. 2017, 16:45 น. | สถาบันเกอเธ่, ห้องเรียน 2.006
ขยายภาพ

จะต้องทำอะไรบ้างในเมืองไทย และที่ประเทศเยอรมนีจะเป็นอย่างไรต่อไปที่ ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเยอรมนีจะต้องยื่นหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมัน ระดับ A1 ประกอบการขอวีซ่า ทว่าระดับ A1 นั้นคืออะไรกันแน่และต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะสามารถสอบได้
 
คุณ จะได้รับฟังข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเรียนและการสอบระดับ A1 และสิ่งที่คุณจะต้องประสบในช่วงแรก ๆ ที่ประเทศเยอรมนี โดยจะบรรยายเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทย
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย  the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

กิจกรรมการบรรยายให้ข้อมูล

Grünes Logo des Goethe-Instituts

รายละเอียด

ภาษา: ภาษาเยอรมันและไทย
ราคา: ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์:
+66 2 108 8200