การบรรยายข้อมูลเรื่องวีซ่า

26 เม.ย. 2017, 12:00 น. | สถาบันเกอเธ่, ห้องเรียน 2.006
Infos zum Visum ขยายภาพ (© Goethe-Institut Thailand)

กิจกรรมการบรรยายและตอบคำถามโดยเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายฐิ่นฐานและการพำนักในเยอรมนี การถามและตอบข้อสงสัยทั้งหมดมีการแปลเป็นภาษาไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

กิจกรรมการบรรยายให้ข้อมูล

Grünes Logo des Goethe-Instituts

รายละเอียด

ภาษา: ภาษาเยอรมันและไทย
ราคา: ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์:
+66 2 108 8200