รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค.พ.ศ. 2559

รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมัน ฟรังค์ ชไตน์ไมเยอร์ ได้กล่าวไว้อาลัย ในวันนี้ (13.10) ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เจ็ดทศวรรษ ซึ่งเท่ากับชั่วชีวิตคนคนหนึ่ง พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงจารึกหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยทีสำคัญที่สุ   ข้าพเจ้าได้รับข่าวเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านด้วยความเสียใจยิ่ง

เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและความอยู่ดีกินดีขอชาวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย ดังนั้นพระองค์จึงเป็นที่เคารพรักอย่างเทิดทูลของคนไทยทุกคน

มิตรภาพที่ฝั่งรากลึกของทั้งสองประเทศของเรา และ ระหว่าง ประชาชนเยอรมันและไทย นั้น พระองค์ท่านได้ทรงมีส่วนร่วมอย่างมาก  โลกได้สูญเสียพระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญแผ่กระจายไปนอกเอเชีย

ข้าพเจ้าขอแสดงความอาลัย และความเสียใจ อย่างสุดซึ้งร่วมกับพระราชวงศ์และชาวไทยกับการเสด็จสวรรคต

© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ