ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เก๊าค์ แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. พ.ศ. 2559

ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โยอาคิม เก๊าค์ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  มายังสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  มีใจความดังนี้

 

ข้าพเจ้าขอแสดงความความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  มายังพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ และ ประชาชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงอุทิศพระองค์อย่างมิเหน็ดเหนื่อยตลอดเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อความสงบสุข ความปรองดองในบ้านเมืองและความอยู่ดีกินดีของชาวไทย ไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้นที่เคารพเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ แต่พระองค์ยังได้รับความเคารพเทิดทูนอย่างไม่มีผู้ใดเหมือน จากประชาชนนอกราชอาณาจักรอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจและความคิดถึงของทุกคนตลอดไป

และในประเทศเยอรมนี พวกเราจะไม่มีวันลืมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากการเสด็จเยือนประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระองค์ในฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2503 ซึ่งการเสด็จครั้งนั้นชาวเยอรมันมากมายได้รับเสด็จอย่างปลาบปลื้ม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้จารึกหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ประเทศไทย และประเทศเยอรมนีผูกพันกันด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเชื่อถือซึ่งกันและกัน มิตรภาพนี้ได้ปรากฏในการติดต่อหลากหลายรูปแบบระหว่างภาคประชาคมต่างๆในประเทศของเรา ในรูปแบบโครงการความร่วมมือมากมายด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม

ในนามของประชาชนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอถวายพระพรในชั่วโมงแห่งความอาลัยนี้ ขอพระองค์ทรงมีพระพลัง และพระพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย

© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ