นายฟรังค์-วาลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศเยอรมนี

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
Frank-Walter Steinmeier wird Bundespräsident ขยายภาพ (© dpa)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สมาชิกรัฐสภาเยอรมันได้เลือกนายฟรังค์-วาลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ นายฟรังค์-วาลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ นักการเมืองจากพรรคพรรคสังคมประชาธิปไตย เป็นผู้สมัครจากพรรคร่วมรัฐบาลและเป็นตัวเก็งในการเลือกตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนี้อย่างชัดเจน เขาได้รับ 931เสียง จากทั้งหมด 1,239 เสียงจากการลงคะแนนเสียงรอบแรก ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากประมาณร้อยละ 75 โดยผู้ที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งคือ 631 เสียง ทั้งนี้ผลของการลงคะแนนเสียงก็เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ นั้นก็คือ ผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ ไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะ นายฟรังค์-วาลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ได้เลย

นายฟรังค์-วาลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากนายโยอาคิม เกาค์ ซึ่งปฏิเสธที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สอง นายชไตน์ไมเออร์ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่เลือกเขา โดยกล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนถือเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งสำหรับเขาในการก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศ

"กระผมขอขอบทุกท่านที่เลือกกระผมและเชื่อมั่นในตัวกระผม สำหรับผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนกระผม กระผมให้สัญญากับท่านว่า: ภายใต้การให้เคารพต่อพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ต่อรัฐบาล และต่อฝ่ายค้านอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การเคารพต่อความคิดเห็นที่หลากหลายในระบบประชาธิปไตยของเรา กระผมจะทำงานเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากท่านเช่นกัน" ประเทศเยอรมนีได้กลายเป็น "สมอแห่งความหวัง" สำหรับคนจำนวนมากในโลกนี้ไปแล้ว "เราทำให้ผู้คนจากประเทศอื่นมีกำลังใจ - ไม่ใช่เพราะประเทศของเราดีไปซะทุกอย่าง แต่เป็นเพราะเราได้แสดงให้เห็นว่า มันสามารถจะดีกว่านี้ได้ต่างหาก! เราได้แสดงให้เห็นว่า หลังสงครามก็เกิดสันติภาพได้ หลังการแบ่งแยกก็เกิดการปรองดองได้ หลังอุดมการณ์แห่งความบ้าคลั่งก็สามารถกลับไปสู่อุดมการณ์ที่อยู่บนหลักแห่งเหตุและผลได้ และเราได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศของเราประสบความสำเร็จมากเพียงใด "
ขอให้เรากล้าหาญ!

คำกล่าวของนายชไตน์ไมเออร์สามารถถือเป็นสัญญาณที่ส่งถึงกลุ่มแนวคิดขวาจัดทั้งในประเทศเยอรมนีและในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้ ในตอนท้ายของคำกล่าวสั้นๆ ของเขา นายฟรังค์-วาลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ได้กล่าวว่า  ไม่ใช่ - เราไม่ได้อยู่บนเกาะแห่งความสุข เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีความเสี่ยงและในประเทศของเราก็มีความเสี่ยงเช่นกัน แต่: แทบไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะมีโอกาสเท่ากับเรา ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่าน จะเป็นใครหากไม่ใช่เราที่จะสามารถมองอนาคตด้วยความหวังได้ ดังนั้น เพื่อนร่วมชาติที่รักทุกท่าน: ขอให้เรากล้าหาญ!  แล้วกระผมก็จะไม่กังวลต่ออนาคตเลย

การส่งมอบตำแหน่งจะมีขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม

© www.deutschland.de