พิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา โดยโครงการอนุรักษ์วัดราชบูรณะของเยอรมัน GRASP

29 มีนาคม พ.ศ. 2560

วัดราชบูรณะ ขยายภาพ (© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ) หลังมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 วัดราชบูรณะ โบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ถูกน้ำท่วมขังอยู่เป็นเวลานานหลายเดือน ในปีต่อจากนั้นมา “โครงการอนุรักษ์วัดราชบูรณะของเยอรมัน (GRASP) จึงได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การบริหารโดย “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหิน” ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ศาสตราจารย์ฮันส์ ขยายภาพ ไลเซน จากมหาวิทยาลัยเมืองโคโลญ มาตรการในการอนุรักษ์ลายสลักปูนปั้นโบราณที่หาไม่ได้อีกแล้วนั้น ได้รับการสนับสนุนมาเป็นเวลาห้าปีด้วยงบประมาณราว 520.000 ยูโร จากโปรแกรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของกระทรวงต่างประเทศเยอรมันหลังโครงการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 จึงจัดให้มีพิธีส่งมอบโดยนายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตฯ นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม ดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดี กรมศิลปากร นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

© สถานทูตเยอรมัน