ประกาศประมูล ตู้คอนเทนเนอร์

13 มิ.ย. 2017

ประกาศประมูล ตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งทางทะเล ขนาด 20 ฟุต Dry ขนส่งทางทะเลท่านสามารถโทรนัดหมายดูสินค้าได้ด้วยตัวเอง จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00น.-12.00น. โทร.0-22879081, 0-22879105 กรุณาติดต่อ คุณกางพงค์ หรือ คุณนเรศ

ท่านใดชนะการการประมูล หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินแล้ว ภายใน 7 วันท่านจึงจะสามารถมารับ ตู้คอนเทนเนอร์ได้ การขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ผู้ที่ชนะการการประมูล จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเอง  สินค้าที่ท่านประมูลไป ขอให้ท่านทราบว่าทางเราจะไม่รับประกันใดๆ ระยะเวลาสิ้นสุดการส่งซองประมูล วันจันทร์ที่ 17 กรฎาคม 2560 กรุณาใส่ซองประมูลปิดผนึก หรือ ส่งอีเมล มาที่ :

Mr. Frank Urban

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ 

เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120

Email

ขยายภาพ

ขยายภาพ ขยายภาพ

© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ