ครบรอบห้าปีโครงการมหาวิทยาลัยเด็กในประเทศไทย

14 มิ.ย. 2017

ขยายภาพ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ได้มีการฉลองครบรอบ5ปีโครงการมหาวิทยาลัยเด็กในประเทศไทย Thailand Children’s  University (TCU) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนั้นยังมีผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิจัยและการการศึกษาต่างๆ นาย เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตฯ  และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Bielefeld จากประเทศเยอรมนี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. Rudolf Herbers เข้าร่วมเป็นแขกในงานอีกด้วย

บ่อยครั้งที่นักวิทยาศาสตร์มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอยู่แต่บนหอคอยงาช้าง ไม่อยู่กับความเป็นจริง เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ที่ TCU มิได้เป็นเช่นนั้น ที่นี้วิชาเคมีและฟิสิกส์เป็นเรื่องสนุก เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น และหุ่นยนต์เป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจ ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคือหัวใจหลักของที่นี่

ขยายภาพ แนวคิดนี้มาจากมหาวิทยาลัย Bielefeld ซึ่งได้ถูกนำไปปฏิบัติในรูปแบบของห้องแล็บเคลื่อนที่ของนักเรียน หรือที่เรียกว่า "teutolab"  นั้นเอง และเมื่อแนวความคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้ในประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จและได้รับการการยอมรับเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่เปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมในงานวันกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของโครงการมหาวิทยาลัยเด็กแล้วกว่า30000คน โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้มีการจัดฝึกอบรมครูเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วถึง6ครั้ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัย 18 แห่ง ได้เข้าร่วมเป็นเครือค่ายของโครงการมหาวิทยาลัยเด็กทำให้นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยมีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างใกล้ชิด

ขยายภาพ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมนี DAAD ซึ่งเป็นทั้งผู้ประสานงานและพันธมิตรที่สำคัญ และ ห้องแล็บเคลื่อนที่“teutolab“ จาก มหาวิทยาลัย Bielefeld ซึ่งยังคงพัฒนาชุดการทดลองใหม่ๆและนำมาเสนอให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง


ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่นี่ www.childrensuniversity.in.th

รูปทั้งหมดได้รับการเอื้อเฟื้อจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ