ไว้อาลัยกับการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน เฮลมุท โคห์ล

19 มิ.ย. 2017
ขยายภาพ

นายเฮลมุท โคห์ล อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมัน ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยอายุ 87 ปี เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา16ปี (พ.ศ. 2525 ถึง 2541) สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำกรุงเทพฯ จัดวางสมุดลงนามเพื่อไว้อาลัยในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 และ วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.

© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ