การสนทนาด้านนโยบายพลังงานของกรุงเบอร์ลิน วันที่ 20 และ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

13 มีนาคม พ.ศ.2560
Berliner Energiewende-Dialog 2017 ขยายภาพ (© Auswärtiges Amt)

ทุกช่วงฤดูใบไม้ผลิ ผู้มีอำนาจตัดสินใจระหว่างประเทศทางการใช้พลังงานและนโยบายพลังงาน ทางอุตสาหกรรม ทางสถาบันการศึกษา ทางภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่สำคัญชั้นนำทั่วโลกจะร่วมกัน "สนทนาเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานทดแทนเบอร์ลิน" ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 21 มีนาคม ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ (ภาษาอังกฤษ) http://t1p.de/ucn3

© สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ