1. Verdienstkreuz am Bande - Dr. Strunk พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Cross of Merit on ribbon
  2. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แด่นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Order of Merit 1st class
  3. Veste Coburg ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
Verdienstkreuz am Bande - Dr. Strunk

พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Cross of Merit on ribbon

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายรอลฟ์ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยได้ทำพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Cross of Merit on ribbon แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้แก่ ดร. พอล ชตรุ้งค์  พิธีมอบจัดขึ้นที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา ท่ามกลางแขกรับเชิญกว่า 70 ท่าน

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แด่นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย

พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Order of Merit 1st class

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายรอล์ฟ ชูลเซ่ ได้ทำพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Order of Merit 1st class แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แด่นายนายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอยในนามของประธานาธิบดีเยอรมันโยอาคิม เกาค์ พิธีจัดขึ้น โดยมีงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตท่ามกลางแขกกิติมศักดิ์กว่า 80 ท่าน

Veste Coburg

ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี

ในเยอรมนี “ดินแดนแห่งความคิด” การศึกษาและวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนามีความสำคัญอันดับหนึ่ง และทำให้เยอรมนีกลายเป็นดินแดนแห่งการศึกษายอดนิยม ซึ่งพร้อมพรั่งไปด้วยการวิจัยระดับโลกและการพัฒนาสิทธิบัตรมากมาย คุณภาพชีวิตระดับสูง โครงสร้างพื้นฐานทันสมัยและที่ตั้งใจกลางทวีปยุโรปทำให้เยอรมนีเป็นประเทศน่าลงทุนและมีศักยภาพในการผลิตมากที่สุดแห่งหนึ่ง เยอรมนียังเป็นผู้นำด้านการส่งออกและการค้า อีกทั้งยังมีชื่อเสียงโด่งดังด้านศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี ทิวทัศน์ที่งดงามราวกับภาพวาด สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งงานชิ้นเอกด้านสถาปัตยกรรมนับไม่ถ้วนได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาชื่นชมดินแดนแห่งความมหัศจรรย์นี้ไม่ขาดสายทุกปี

วันหยุดของสถานทูตเยอรมัน  
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยปิดทำการวันที่ 24 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อ 02 287 9000

Christoph Strässer, Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung

วันสิทธิมนุษยชนโลก

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2557 ถือเป็นครบรอบ 66 ปีวันสิทธิมนุษยชนโลก อันเป็นวันประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็น “มหากฎบัตร” ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนสากล และเป็นกฎหมายอ้างอิงพื้นฐานสำคัญที่สุดของเหล่าผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้ง หลายทั่วโลกในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสำคัญของโลกนี้ สถานทูตเยอรมันขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมโพสต์รูปถ่ายพร้อมข้อความสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนในเครือข่ายสังคมออนไลน์

สิงห์เตรียมฝึกบุคลากรตามระบบทวิภาคีของเยอรมัน

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 หอการค้าเยอรมัน-ไทยและบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ให้บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่นเข้าเป็นสมาชิกในโครงการเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา (GTDEE) โดยบริษัทจะทำการฝึกอบรมช่างเทคนิคในโรงงานผลิตน้ำดื่มตามระบบทวิภาคีของเยอรมัน

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Order of Merit 1st class แด่นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย

พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Order of Merit 1st class แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแด่นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายรอล์ฟ ชูลเซ่ ได้ทำพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Order of Merit 1st class แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แด่นายนายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอยในนามของประธานาธิบดีเยอรมันโยอาคิม เกาค์ พิธีจัดขึ้น โดยมีงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตท่ามกลางแขกกิติมศักดิ์กว่า 80 ท่าน

Verdienstkreuz am Bande - Dr. Strunk

พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Cross of Merit on ribbon แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแด่ ดร. พอล ชตรุ้งค์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายรอลฟ์ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยได้ทำพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Cross of Merit on ribbon แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้แก่ ดร. พอล ชตรุ้งค์  พิธีมอบจัดขึ้นที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา ท่ามกลางแขกรับเชิญกว่า 70 ท่าน

25 Jahre Fall der Berliner Mauer

ครบรอบ 25 ปี การล่มสลายกำแพงเบอร์ลิน

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 ถือเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์เยอรมัน เมื่อกำแพงเบอร์ลินล่มสลายลงหลังจากการเดินขบวนอย่างสันติเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เปิดทางสู่การรวมชาติเยอรมัน ปีพ.ศ.2532 จึงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ความร่วมมือระหว่างเยอรมนีและไทยด้านอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา สถานทูตเยอรมัน โดยอุปทูต ดร. แพร์ เกเบาเออร์ ได้ทำพิธีเปิดใช้ห้องปฎิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าของโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวน สามล้านหกแสนบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ

วีซ่า

Antragsformular Schengenvisum

ข้อแนะนำสำคัญ และ คำร้องขอวีซ่า

การยื่นคำร้องขอวีซ่า จะต้องโทรศัทพ์นัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้องกับศูนย์บริการข้อมูลก่อนเท่านั้น ที่หมายเลข  1900 222 343 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หมายเลขดังกล่าวสามารถติดต่อได้เฉพาะเมื่อโทรในประเทศไทยเท่านั้น

VIS - Visa Information System

มีผลเริ่มใช้ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System - VIS) วันที่ 14 พ.ย.2556

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System – VIS) คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้กลุ่มประเทศเชงเกน (Schengen State) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวีซ่าระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบ VIS คือเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการออกวีซ่า อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบที่พรมแดนภายนอก และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ยื่นสมัครขอวีซ่า

ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนี

การให้คำปรึกษาอย่างเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่ต้องการไปใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อต้องย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนี  การที่ห่างจากเพื่อนและครอบครัว ความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึง ความยากลำบากในการเรียนภาษาเยอรมัน สถาบันเกอเธ่ ซึ่งเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน สนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะไปใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีโดยการให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว

คอร์สเยอรมันออนไลน์

คอร์สเยอรมันออนไลน์ ฟรีและอินเตอร์แอคทีฟ ที่ Deutsche Welle

อยากเรียนภาษาเยอรมันด้วยวิธีสะดวกและรวดเร็ว

ทดลองเรียนภาษาออนไลน์กับ Deutsche Welle ฟรี แบบอินเตอร์แอคทีฟได้ทันที!

Deutschkurse

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในออนไลน์-เวอร์ชั่นของู่มือ 500 หน้าเกี่ยวกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัเยอรมนีัดทำไว้ถึง 8 ภาษาด้วยกัน ท่านจะพบกับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี ู้คน รัฐต่างๆ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมวมถึงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

อาร์ชีฟ

ภูมิอากาศและเวลาในเยอรมนี

Berlin:
13:53:53 7 °C
พยากรณ์อากาศในเยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

ที่อยู่ สถานเอกอัครราชทูต

Comment

เวลาเปิดทำการของสถานทูต: จันทร์ –ศุกร์  ระหว่าง 8.30 –11.30 น.

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ 
กรุงเทพฯ  10120

โทรศัพท์:
(0066-2) 287 9000
โทรสาร:
สถานทูต: (0066-2) 287 1776 แผนกกงสุล: (0066-2) 285 6232

ศูนย์บริการข้อมูล

ในการยืนคำร้องวีซ่า ท่านต้องนัดหมาย โดยโทรศัพท์นัดหมายวันเวลากับศูนย์บริการข้อมูลเทเลอินโฟ มีเดีย ที่หมายเลข 1900 222 343 (ค่าบริการนาทีละ 9 บาท) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 17.00 น. โทรได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น เลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ศูนย์บริการข้อมูลจะขอชื่อ-นามสกุล และหมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน ผู้ใช้โทรศัพท์ของ “True Move H ไม่สามารถติดต่อเบอร์ของศูนย์บริการข้อมูลได้

โทรศัพท์:
1900 222 343

วันหยุดของสถานทูตเยอรมัน

สถานทูตจะปิดทำการในวันหยุดตามประเพณีของไทยและเยอรมัน

โปรดรำลึกด้วยว่าท่านจะต้องเสียเวลารอนานกว่าปกติถ้ามาติดต่อกับสถานทูตในวันเปิดทำการวันแรกหลังวันหยุดตามประเพณีเหล่านั้น หรือในเวลาใกล้ปิดทำการของแต่ละวันเนื่องจากมักจะมีจำนวนผู้มาติดต่อที่สถานทูตคับคั่งในช่วงเวลาดังกล่าว

พ.ศ. 2557
01 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
14 เมษายน วันสงกรานต์
15 เมษายน วันสงกรานต์
18 เมษายน วันพระเยซูสิ้นพระชนม์
21 เมษายน วันอีสเตอร์ 
01 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
09 มิถุนายน วันพระจิต
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
03 ตุลาคม วันรวมชาติเยอรมัน
05 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
24 ธันวาคม วันคริสต์มาส
25 ธันวาคม วันคริสต์มาสวันแรก
26 ธันวาคม วันคริสต์มาสวันที่สอง
31 ธันวาคม วันสิ้นปี 

แผนที่

การมายังสถานทูตเยอรมัน โดยรถขนส่งสาธารณะ โดย

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
ลงสถานีลุมพินี ทางออก 2

รถประจำทาง สาย รถประจำทาง [pdf, 232,81k]

รถแท็กซี่
ให้มาส่งที่สถานทูตเยอรมัน เลขที่ 9 บนถนนสาทรใต้ ป้ายรถประจำทางป้ายแรกตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาทร

ส่วนรถยนต์ส่วนตัว
เนื่องจากทางสถานทูตฯ มีที่จอดรถจำกัด กรุณานำรถของท่านไปจอดที่อาคาร Q-House Sathorn ที่อยู่ติดกับสถานทูตเยอรมันบนถนนสาทรใต้ โดยท่านต้องเป็นผู้ชำระค่าจอดรถให้กับทางตึกดังกล่าวเองด้วย (ไม่สามารถนำมาเบิกกับทางสถานทูตได้)

แผนที่

เอกอัครราชทูต ประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกอัครราชทูต รอล์ฟ ชูลเซ่

เอกอัครราชทูต รอล์ฟ ชูลเซ่

ประวัติ

บทสัมภาษณ์ท่านทูตในหัวข้อต่างๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี

Bundesaßenminister Frank-Walter Steinmeier

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี Frank-Walter Steinmeier